Klubben

Under många år har tankar kring en golfbana i Strömsund funnits hos golfspelarna. Tankarna har med åren utvecklats till handling och i oktober 2003 bildades Strömsunds Golfklubb. Arbetet för den styrelse som fick uppdraget av medlemmarna startades omgående och riktlinjerna för drogs upp. Närhet och naturskönt var några av de ledord styrelsen arbetade. Den mark som uppfyllde båda dessa kriterier låg på Näsviken, ovanför den **** stjärniga campingen. Efter en hård kamp fick golfklubben tillslut nyttjanderätt över området och arbetet med övningsområdet kunde inledas.

Golfbanebygget i korthet:

 • 2004 Färdigställande av rang
 • 2005 Grovplanering av golfbanan
 • 2006 Finplanering av golfbanan samt sådd av de 9-hålen
 • 2007 Konstgräs lades på greenerna, 1 augusti fick medlemmarna tillträde till banan, klubben anordnade sin första golfkurs i egen regi, fullvärdig medlem i SGF.
 • 2008 Anläggande av konstgräs på övningsområdet, uppförande av klubbhus samt konstgräs på tee på korthålen.
 • 2009 Etapp 1 i bygget av klubbhus och altan.
 • 2010- 2011 Byggnation av garage för förvaring och underhåll av maskiner.
 • 2012 Indragning av vatten och avlopp till klubbhus.
 • 2013- 2014 Färdigställande av klubbhus. Allrum, toaletter och dusch.2015 Färdigställande av alternativa utslag(18hål) samt anläggning av nya bunkrar på hål 2, hål 8 och hål 9.
 • 2016 Byggnation av carport samt ett bagförråd.
 • 2017-2018  Påbörjar arbetet med flera utslagsplatser sk ”Tee 40”. Inköp och montering kortläsare på rangen. Bygger ihop klubbhusen, målar samt nytt kök.

Ledord i arbetet för golfprojektet: Närhet och Naturskönt

 • Närheten till orten, närheten till boende och närheten till riksväg 45.
 • Naturskönt i form av tallskog med böljande kullar och dalar.

Banskissen för området på Näsviken gjordes av Jöns Larsson i Skellefteå. De kriterier som vi ställde på designen av banan var att det naturliga landskapet skulle bevaras. Det var viktigt för oss att den underbara marken med dess tallskog och böljande kullar och dalar skulle utnyttjas för att skapa en bra golfupplevelse och vara något som vi kunde vara stolta över.

Det var viktigt för oss att klubbmärket skulle symbolisera något från vår ort och kommun. Valet föll på en golfare med Strömsundsbron i bakgrunden, se nedan.

I styrelsen för Strömsunds Golfklubb sitter:

 • Fredrik Jonsson, ordf
 • Urban Olofsson
 • Jesper Lindkvist-Evertz
 • Torbjörn Björkman
 • Christer Engström
 • Mia Wiberg
 • Gunnar Nyström