Höstmöte 15/12

Den 15/12 kl 18:00, underlag till mötet skickas ut innan mötet. Vi kommer även detta år att hålla höstmötet digitalt....